КАТЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

 
 
 МЕНЮ 
· НАЧАЛО
· ИСТОРИЯ
· АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
· ЛАБОРАТОРИИ

·ФИД
·КГА
·СПИРОЕРГОМЕТРИЯ
·
БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИЯ
·СЪННА АПНЕЯ
·VRIxp
·FeNO

· СОФТУЕР

·АЛБОА
·ПРОФИД
·ДИСКО

· СТУДЕНТИ

·МЕДИЦИНА
·ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
·ФАРМАЦИЯ

·МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ

· РЕСУРСИ

·УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
·ПУБЛИКАЦИИ
·ПРОЕКТИ

· ПОЛЕТИ НА МИСЪЛТА
· ГАЛЕРИИ
· КОНТАКТИ

 

 

Вход към e-mail'a на Катедрата 

 

 

 

 

 

 КАТЕДРА ПО ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ

 

 

КАТЕДРАТА ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ !


 

 


Първата катедра по Патологична физиология в България е създадена в Пловдивския медицински институт през 1947 г. с ръководител проф. д-р Л. Телчаров. Вече 60 години тя отговаря достойно на предизвикателствата на времето и отстоява позицията си на трегер на националната научно-изследователска мисъл.

Патофизиологията е една от фундаменталните науки в медицината. Самото име показва, че тя има тясна връзка с нормалната физиология от една страна и с патологията от друга. Тя е мостът между тях, свързващото звено между общомедицинските предклинични дисциплини и клиниката.

Обучението по патофизиология се провежда в следните основни насоки:

1. Обща патофизиология - разглежда типовете патологични процеси на молекулярно, органелно, клетъчно, тъканно, системно и организмово ниво.

2. Специална патофизиология – патофизиология на органите и системите.

3. Клинична патофизиология – с акцент върху функционалната диагностика на социалнозначимите заболявания.

Научната и приложната дейност на катедрата е съсредоточена в следните направления:

1. Функционално изследване на външното дишане (бавна спирометрия, форсирана експирация, бронходилатиращи и бронхопровокационни тестове, бодиплетизмография, изследване на дифузията), кръвно-газова и киселинно-алкална диагностика.

2. Комплексна оценка на диспнеята;

3. Функционален капацитет – кардиопулмонални тестове с натоварване (КПТН), тестове с ходене (6МWD) и др. Пулмонална и сърдечна рехабилитация с физическо трениране.

4. Нарушения на дишането по време на сън. Обструктивна сънна апнея.

 

 

 
 
 ТЕМАТИЧНИ ВРЪЗКИ

· GOOGLE SCHOLAR 
· PUBMED
· HINARI

 
НОВИНИ

 

Тестовете по патологична физиология, които досега бяха достъпни само в PDF формат са вече изцяло достъпни и on-line

--||--

Желаещите да участват в кръжока по Патологична физиология през учебната 2011-2012 година да се свържат с доц. д-р Маринов, дм

--||--

Посетете и новооткритата секция за СОФТУЕР разработен в и с активното участие на преподаватели от Катедрата !

 

 ВРЪЗКИ 

МУ - ПЛОВДИВ

БИБЛИОТЕКА

УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ"

Клиника по Пулмология

Катедра по Физиология

Катедра по Анатомия

МУ - СОФИЯ

МУ - ВАРНА

МУ - ПЛЕВЕН

МФ - СТ. ЗАГОРА

Медицински Колеж - Пловдив

Медицински Колеж - Враца

 
Copyright 2014- Катедра по Патологична физиология към Медицински Университет -Пловдив